Vi satser på lærerne våre

Når du jobber som lærer i Osloskolen er du del av et faglig fellesskap. Det betyr faglig utvikling. Du får interessante utfordringer.  Du får tilbud om faglige kurs som gjør deg enda bedre rustet til å lede elevens læring. Du får også god veiledning på skolen din. Alle nye lærere får oppnevnt en erfaren lærer som veileder det første året.

Noen av fordelene du får i Osloskolen:

Introduksjonsprogram for nyutdannede lærere

Alle nyutdannede lærere som starter hos oss får tilbud om et 50-timers kurs i grunnleggende lærerkompetanse.

Les mer

Kurstilbud underveis i skoleåret

Som lærer i Osloskolen får du tilbud om kurs og kompetanseheving uansett om du er ny eller erfaren lærer. Vi har et stort tilbud av kurs med fokus på fag, pedagogiske og didaktiske temaer.

Konkurransedyktig lønn

Som lærer i Osloskolen har du konkurransedyktig lønn. I tillegg betaler arbeidsgiver pensjon til Statens pensjonskasse i forkant – den trekkes ikke fra lønnen. Det betyr at det må legges til 2 prosent på lønnsstigen for å kunne sammenligne med andre kommuner, som trekker pensjonsinnbetaling fra lønnen.

Ved enkelte grunnskoler er det også et eget lønnsopplegg. Dette innebærer:

  • Inntil tre ekstra lønnstrinn for nytilsatte lærere
  • Ekstra oppfølging og veiledning av nyutdannede
  • Praktisk-pedagogisk utdanning betalt av arbeidsgiver

I Osloskolen vokser du med jobben

Karrieremuligheter
dukkeillustrasjon