Om Osloskolen

Utdanningsetaten i Oslo (Osloskolen) er Norges største kommunale etat med 88 600 elever og lærlinger og ca. 15 000 ansatte. Utdanningsetaten har det faglige, økonomiske og administrative ansvar for skolene, Aktivitetsskolen, Fagskolen i Oslo og Akershus, PPT, fag- og voksenopplæringen i Oslo og Sommerskolen.

Osloskolen består av 183 skoler. Det er hver enkelt rektor som ansetter personalet på sin skole. Det samme gjelder lederne på voksenopplæringssentra og PPT-kontor. Ta gjerne kontakt med skoler du kan tenke deg å jobbe ved for å høre om de har ledige stillinger, dersom det ikke ligger noen ledige stillinger utlyst.