Er du motivert for en jobb som skoleleder?

Våre elever trenger landets beste ledere! Oslos 180 skoler består av mange ledere, både rektorer og assisterende rektorer, inspektører, avdelingsledere. I Osloskolen får du som leder gode utviklingsmuligheter gjennom kurs og lederutdanning.

Ledige stillinger
dukkeillustrasjon

Utdanningsetaten gir god støtte til våre ledere, både når det gjelder pedagogisk ledelse, organisasjonsutvikling, økonomi, administrasjon, byggtekniske forhold, IKT, PPT, og ikke minst får du tilgang til et stort pedagogisk støtteapparat som hjelper deg i å forbedre elevenes læring.

Karrieremuligheter
dukkeillustrasjon