Om oss

Utdanningsetaten (UDE) i Oslo er Norges største kommunale etat med 88 600 elever og lærlinger og ca. 14 700 ansatte. Årlig brutto driftsbudsjett er ca 13,2 mrd. kroner. Utdanningsetaten har det faglige, økonomiske og administrative ansvar for skolene, Aktivitetsskolen, Oslo musikk- og kulturskole, PPT, fag- og voksenopplæringen i Oslo.

Organisasjonsnummer: 976820037
Telefon: 02 180 | Telefaks: 22 65 79 71

E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no

Strømsveien 102
Pb 6127 Etterstad
0602 Oslo

Det er hver enkelt rektor som rekrutterer ansatte til sin skole.
Det samme gjelder lederne på voksenopplæringssentra og PPT-kontor. Utdanningsetaten har dessverre ikke mulighet til å ta imot åpne jobbsøknader for videresending til skolene. Følg derfor med her, eller ta kontakt med skoler du kan tenke deg å jobbe ved for å høre om de har ledige stillinger.

Se oversikt over alle ledige stillinger i Osloskolen!

Se alle ledige stillinger i Osloskolen >>