Master i skoleledelse

Master i skoleledelse

Master of Management i skoleledelse er et skreddersydd og erfaringsbasert studium for skoleledere og framtidige skoleledere i Osloskolen.

Handelshøyskolen BI er faglig ansvarlig for studiet som består av:

 

År 1: Lederskap og omstilling i skolen – 30 studiepoeng

  • Utdanningsøkonomi og effektivitet
  • Styring og endring
  • Ledelse og utvikling av personalressurser
  • Ledelse og læringsteorier

Dette programmet er både et selvstendig og avsluttende program som gir grunnleggende lederkompetanse og det første året i en full mastergrad. Programmet består av seks samlinger à tre dager hvorav én samling er lagt til London.

I Osloskolen legger vi vekt på at skoleledere er nøkkelen til gode elevresultater. Vi ønsker derfor at alle mellomledere skal ha grunnleggende lederkompetanse og at alle rektorene skal ha en mastergrad i skoleledelse. Alle som tar eller har tatt Lederskap og omstilling i skolen kan søke seg videre til full master som består av ytterligere fire delprogrammer à 15 studiepoeng over to år.

 

År 2: Påbygning til full mastergrad

  • HRM for skoleledere – 15 studiepoeng
  • Skole- og personaljus – 15 studiepoeng

 

År 3: Påbygning til full mastergrad

  • Skoleutvikling – 15 studiepoeng
  • Endringsledelse i skolen – 15 studiepoeng

 

Det er viktig å merke seg at søkere til masterstudiet tas opp bare til det første året. De som ønsker å gå videre og ta en full master må søke særskilt om dette etter gjennomført første år. Skoleledere som har gjennomført den nasjonale rektorutdanningen kan også søke om inntak til masterstudiets andre og tredje år. Den nasjonale rektorutdanningen tilsvarer første året på masterstudiet i skoleledelse. For mer informasjon om den nasjonale rektorutdanningen viser vi til www.udir.no.

Ansatte i Utdanningsetaten som blir tatt opp på masterstudiet får dekket studie- og eksamensavgifter, utgifter til litteratur, og reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med studietur. De fleste samlingene foregår i ordinær arbeidstid, men det legges også samlinger i skolenes høst- og vinterferie. Det er pliktig oppmøte på samlingene og det forventes en betydelig innsats utenom arbeidstid.

Det avtales en bindingstid på tre år etter fullført mastergradsstudium. Med bindingstid forstås den tid arbeidstaker forplikter seg til å gjøre tjeneste i Utdanningsetaten etter endt utdanning. Avtale om bindingstid gjelder også selv om deltaker ikke avlegger eksamen.

Søkeren må ha en anbefaling fra rektor/leder. Se Mal for anbefaling til Lederskap og omstilling i skolen (doc) og Mal for anbefaling til full master (doc). Merk at det er to ulike maler. Anbefalingen sendes til søkeren i pdf-format og søkeren legger den ved/laster den opp i den elektroniske søknaden i WebCruiter.

>> Søknadsskjema – Master i skoleledelse 2015 – Lederskap og omstilling i skolen
>> Søknadsskjema – Master i skoleledelse 2015 – Full mastergrad

Søknadsfrist har gått ut.

Det gjennomføres intervju med aktuelle kandidater. De som blir innkalt til intervju får beskjed per e-post.

Se også informasjon fra BI om studiet.