Leder

Vi satser på lederne våre!

Osloskolen vil ha de beste skolelederne, som brenner for elevenes utvikling og læring. Derfor satser vi på lederne våre, blant annet gjennom solide programmer for å heve kompetansen hos eksisterende og framtidige ledere.

Osloskolen tilbyr flere utviklingsmuligheter:

Rekrutteringskurs i skoleledelse

Målgruppen for kurset er lærere og andre med relevant utdanning og erfaring som kan tenke seg en lederstilling i skolen. Søkerne må være fast ansatt i Osloskolen.

Kurset tar blant annet for seg:

  • Utdanningsetatens strategier og føringer for skoleledelse
  • Hva består skolelederoppgavene av
  • Demonstrasjon av styringsverktøy
  • Selvutvikling i forhold til det å søke lederstilling i skolen

Her kan du lese mer om rekrutteringskurs i skoleledelse

Master i skoleledelse

Ansatte i Osloskolen kan søke på et masterprogram som består av et 3-årig deltidsstudium på BI, betalt av arbeidsgiver. Masterprogrammet gir skoleledere og framtidige skoleledere solide kunnskaper og ferdigheter, slik at de får verktøyene de trenger for utvikling av en krevende og utfordrende Osloskole.

Nå rekrutterer vi nye skoleledere!

Se alle ledige stillinger i Osloskolen >>

slider.leder.Elizabeth
slider.leder.radouane