Lærer

Vi satser på lærerne våre!

Elevene våre fortjener de beste lærene. Derfor satser vi på de som vil bli lærere hos oss. Er du en av dem?

Osloskolen er i en enorm vekst og vokser med to skoleklasser i uken. I løpet av de neste ti årene vil vi få om lag 18 000 flere elever. Vi er derfor alltid på jakt etter flinke folk som vil jobbe hos oss. Vi vil ha de mest engasjerte og de som ønsker å sikte høyt, både for seg selv og for elevene sine.

Vi satser på lærerne våre. Som lærer i Osloskolen gir vi deg gode utviklingsmuligheter i form av:

Forsterket lærerutdanning

Alle nyutdannede lærere får, i tillegg til veiledning på egen skole, tilbud om et 50-timers kurs i grunnleggende lærerkompetanse. Kurset består av temasamlinger med vekt på klasseledelse, elevvurdering og basisfag.

Konkurransedyktig lønn

Som lærer i Osloskolen har du konkurransedyktig lønn i forhold til resten av landet. I tillegg betaler arbeidsgiver pensjon til Statens pensjonskasse i forkant – den trekkes ikke fra lønnen. Det betyr at det må legges til 2 prosent på lønnsstigen for å kunne sammenligne med andre kommuner, som trekker pensjonsinnbetaling fra lønnen. Lærerlønn per 1. mai 2015 (PDF).

Kurstilbud underveis i skoleåret

Som lærer hos oss får du kontinuerlige tilbud om kurs og kompetanseheving gjennom hele karrieren. Vi har et stort tilbud av kurs som gir både faglig, pedagogisk eller didaktisk utvikling gjennom hele året.

Ekstra gode betingelser ved noen grunnskoler

Osloskolen har en egen tiltakspakke for rekruttering av lærere til enkelte grunnskoler. Dette innebærer:

  • Inntil tre ekstra lønnstrinn for nytilsatte lærere
  • Ekstra oppfølging og veiledning av nyutdannede
  • Praktisk-pedagogisk utdanning betalt av arbeidsgiver

Tretti lærerspesialister i norsk og matematikk

Oslo deltar i det nasjonale prosjektet med utprøving av alternative karriereveier for lærere. Piloteringen av lærerspesialister i Osloskolen starter høsten 2015 og varer i to år. Osloskolen har fått 20 av de 200 plassene i den landsomfattende piloteringen. 46 godt kvalifiserte lærere med variert og solid kompetanse innenfor norsk og matematikk søkte om å bli lærerspesialister i Oslo. Osloskolen satser på lærerne og legger derfor til 10 plasser som finansieres av kommunale midler. Dette er ikke nye stillinger, men en ordning for lærere som ønsker å fungere som lærerspesialist på egen skole. Lærerspesialistene i Osloskolen får tilbud om profesjonell videreutvikling gjennom en skreddersydd etterutdanning. Etterutdanningsløpet fokuserer på kompetanseheving innenfor:
•    Spesialiseringsområdene norsk og matematikk, herunder videreutvikling av fagdidaktisk kompetanse
•    Pedagogisk veiledning
•    Utvikling av kollektiv kunnskap

Styrker lærerteamet med 30 lærere og 5 veiledere

Utdanningsetaten ansetter 30 faste lærere for å styrke begynneropplæringen på 1.–4. trinn på utvalgte skoler fra skoleåret 2016/2017. Et veilederteam på fem skal også etableres.

Som et ledd i Byrådets opptrappingsplan om å styrke 1.–4. trinn ansettes det 30 lærere ved skolene Bjørndal, Mortensrud, Rommen, Tøyen, Vahl og Veitvet fra høsten 2016. Hver av skolene får fem ekstra lærerstillinger. Det skal også ansettes fem veiledere som skal følge opp satsingen.

Videreutdanning og kurs

Som lærer i Osloskolen kan du øke kompetansen din ved å ta videreutdanning. Osloskolen tilbyr gode betingelser for dem som ønsker dette: Blant annet muligheter for nedsatt arbeidstid med full lønn, samt dekking av utgifter til bøker, reise og kursavgift. Det er ulike betingelser for de forskjellige støtteordningene:

Praksislærerutvikling

Osloskolen utdanner lærere gjennom praksis i lærerutdanningen. Det tilbys en variert kursrekke som er tilpasset den enkeltes behov for faglig videreutvikling. Tilbudet består av obligatoriske samlinger og en rekke varierte kurs og workshop. Praksislæreren setter sammen sin kompetansehevingspakke basert på erfaring i rolle, erfaring som lærer og erfaring med og kompetanse i pedagogisk veiledning. Alle samlinger og kurs vil være innrettet med det fokus at de skal bidra til økt kvalitet i veiledning av studenter.

Nå rekrutterer vi nye lærere!

Se alle ledige stillinger i Osloskolen >>

slider.laere.reidar
slider.laerere.tone
slider.laerer2.haavar
slider.laerere.nina