Styrker lærerteamet med 30 lærere og 5 veiledere

Utdanningsetaten ansetter 30 faste lærere for å styrke begynneropplæringen på 1.–4. trinn på utvalgte skoler fra skoleåret 2016/2017. Et veilederteam på fem skal også etableres.

Som et ledd i Byrådets opptrappingsplan om å styrke 1.–4. trinn ansettes det 30 lærere ved skolene Bjørndal, Mortensrud, Rommen, Tøyen, Vahl og Veitvet fra høsten 2016. Hver av skolene får fem ekstra lærerstillinger. Det skal også ansettes fem veiledere som skal følge opp satsingen.